UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Oznámenia

Oznámenie o strate pečiatky

Dňa 07.10.2021 bola oznámená strata pečiatky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty (ďalej len "UPJŠ LF"), text pečiatky: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach KLINIKA SRDCOVEJ CHIRURGIE Lekárska fakulta Ondavská 8, 040 11 Košice, evidenčné číslo -60- (farba modrá).

UPJŠ LF oznamuje, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 07.10.2021. Prípadné zneužitie tejto pečiatky prosíme bezodkladne oznámiť na Dekanát UPJŠ LF.

Posledná aktualizácia: 19.10.2021