UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Archív tlačových správ 2015

 

Rok 2015

16.12.2015 Náš študent na konferencii Červeného kríža v Ženeve
02.12.2015 Medici varovali študentov pred rizikom nákazy vírusom HIV
01.12.2015 Nový šesťročný cyklus kurzov CEEA pre anestéziológov v gescii I. KAIM začína za účasti experta na akútne zlyhanie pľúc profesora Luciana Gattinoniho
30.11.2015 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS
25.11.2015 Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
22.11.2015 Jedenásti študenti Lekárskej fakulty UPJŠ a odborný asistent Ľubomír Lachváč informovali mužov o samovyšetrení semenníkov
20.11.2015 Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
19.11.2015 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ budú v rámci „fúzatého novembra“ informovať mužov o samovyšetrení semenníkov
13.11.2015 Uskutočnil sa Košický deň cievnej chirurgie venovaný moderným cievnym prístupom využívaným pri hemodialýze pacientov so zlyhávajúcimi obličkami
03.11.2015 Zahraniční študenti Lekárskej fakulty UPJŠ zorganizovali finančnú zbierku pre Lekárov bez hraníc
30.10.2015 Pracovníci Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ a študenti si pripomenuli pamiatku zosnulých darcov tiel
23.10.2015 Aké sú negatívne dôsledky posunu času na ľudský organizmus vysvetľuje odborná asistentka UPJŠ LF MUDr. Eva Feketeová, PhD.
19.10.2015 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci osvetovej akcie ‚Ružový október‘ informovali ženy o samovyšetrení prsníkov
17.10.2015 Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa zapojili do Európskeho dňa záchrany života
16.10.2015 Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach po päťdesiatich rokoch od skončenia ich štúdia
12.10.2015 Na Lekárskej fakulte UPJŠ sa uskutočnil Deň otvorených dverí
07.10.2015 Technológia našich pracovníkov v oblasti probiotík získala ocenenie za prínos v oblasti transferu technológií na Slovensku
25.09.2015 Študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa ako jediný Slovák zúčastnil svetového mládežníckeho samitu v Katarskej Dohe
07.09.2015 Na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutočňuje 9. košický kurz regionálnej anestézie organizovaný I. KAIM
09.07.2015 Ústav experimentálnej medicíny LF  UPJŠ v Košiciach zorganizoval v Budapešti 9. Medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách
07.07.2015 Žiaci základných škôl strávili zaujímavý deň na Lekárskej fakulte UPJŠ
06.07.2015 Malí školáci strávia deň na Lekárskej fakulte UPJŠ
02.07.2015 I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny organizovala jedinečný workshop venovaný nácvikom zvládania sťaženej intubácie u pacientov
01.07.2015 Ústav farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa ako jedno z mála pracovísk vo svete zaoberá výskumom unikátnych prírodných látok – indolových fytoalexínov
29.06.2015 Medzinárodného študentského kongresu ISMCK‘2015 organizovaného Spolkom medikov mesta Košice na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ sa zúčastnilo 139 zahraničných študentov
23.06.2015 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ organizujú v Košiciach medzinárodný študentský kongres ISMCK‘2015
18.06.2015 I. klinika anestéziológie a intenzívnej organizuje pozoruhodný Medzinárodný airway workshop pre anestéziológov a intenzivistov
17.06.2015 Rozlúčili sme sa s profesorom Branislavom Bohušom
08.06.2015 Výskumný tím medzinárodnej štúdie  HBSC zverejnil najnovšie výsledky súvisiace so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov
05.05.2015 V Košiciach sa dnes zavŕši veľkolepá roadshow študentov zubného lekárstva „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“
16.04.2015 Študenti Lekárskej fakulty  UPJŠ darovali takmer desať litrov krvi a s prevahou porazili študentov Právnickej fakulty
30.03.2015 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vychádza v ústrety študentom so špecifickými potrebami: všeobecné lekárstvo študuje chlapec so svalovou dystóniou, ktorý pred rokmi nedokázal sám chodiť
23.03.2015 V nedeľu si posunieme hodinovú ručičky o hodinu dopredu. Ako vplýva posun času na ľudský organizmus?
19.03.2015 O význame zdravého spánku hovorí MUDr. Eva Feketeová, PhD. z Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP
10.03.2015 Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Michaela Bodnárová obedovala s prezidentom SR Andrejom Kiskom
30.01.2015 Absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za experimentálny výskum ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva
14.01.2015 Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie pracovníkovi Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Jozefovi Kafkovi, DrSc.

 

Posledná aktualizácia: 13.01.2016