UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Prezidentka SR vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

Prezidentka SR vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

V stredu 26. júna 2019 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh akademických senátov piatich rektorov vysokých škôl. Medzi nimi aj rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 10. – 14.6. a 18.6.2019 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pokračovali prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov písomným testom.

Uskutočnil sa Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium

Uskutočnil sa Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium

Vo štvrtok 6. júna 2019 sa na UPJŠ LF konal Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium určený pre študentov 5. a 6. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo, lekárov z praxe bez špecializácie a pre rezidentov zaradenýchv špecializačnom štúdiu v rámci rezidentského štúdia...