UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výskum

Klinika sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na diagnostiku a liečbu pacientov s ťažkou sepsou, umelú výživu u kriticky chorých, na umelú ventiláciu a na široké využívanie regionálnych anestéziologických techník, aktívne sa podieľa na transplantačnom programe.

Posledná aktualizácia: 24.02.2017