UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 640 2818, fax: (+421 55) 640 2819English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (+421 55) 640 2819 VoIP: (+421 55) 234 3364
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Judita Capková, PhD. (+421 55) 640 2623
 
Sekretárka:
Ing. Jana Šestáková (+421 55) 640 2561 VoIP: (+421 55) 234 3426
 
Odborní asistenti:
MUDr. Monika Grochová, PhD. (+421 55) 640 2623
MUDr. Vladimír Hudák (+421 55) 640 2522
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH (+421 55) 640 2561
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (+421 55) 640 2522
 
Interný doktorand:
MUDr. Matúš Maruniak (+421 55) 789 1110  

 

Posledná aktualizácia: 06.05.2017