UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Živé vysielanie

 

Táto stránka slúži na sledovanie živého vysielania prednášok, konferencií a rôznych iných akcií, ktoré prebiehajú na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Aby všetko správne fungovalo, potrebujete počítač s pripojením na internet a nasledovnou minimálnou konfiguráciou:

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Vladimíra Medveca, Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF, Trieda SNP 1, e-mail: vladimir.medvec@upjs.sk, tel./VoIP: 055/234 3324.

Informácie o prebiehajúcich akciách živého vysielania: Pripravované podujatia.

Spustenie prezentácie živého vysielania:  LF UPJŠ KOSICE.

Poznámka: V prípade záujmu o videokonferenčný prenos medzi Vaším pracoviskom a pracoviskom kdekoľvek na svete sa prosím informujte taktiež u Ing. Vladimíra Medveca alebo na sekretariáte Ústavu lekárskej informatiky UPJŠ LF.