UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

93. fyziologické dni

 

Úvodné slovo     Organizačné údaje     Organizačný výbor   

Ubytovanie      Spoločenský večer      Kontakty      Program, zborník abstraktov, mapa, fotografie 

Publikovanie vo Physiological Research        Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov

Ocenenie mladých vedeckých pracovníkov

 

93. fyziologické dni, Košice

31.1. – 2. 2. 2017

Slovenská republika

Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Slovenská fyziologická spoločnosť

Česká fyziologická spoločnosť

Neurobiologický ústav SAV

 

Pod záštitou rektora Univerzity P. J. Šafárika, prof., RNDr. Pavla Sováka, CSc.

a dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 22.02.2017