UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kontakty

Predseda organizačného výboru:
doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.           
VoIP: (+421 55) 234 3245            
Mobil: +421 907 177 340
 
Technické zabezpečenie:
Ing. Martin Kundrík                             
VoIP: (+421 55) 234 3356     
Mobil: +421 915 342 977 
 
Všeobecné informácie o 93. fyziologických dňoch:
93. fyziologické dni
 

Späť na hlavnú stránku