UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov – členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti na 93. Fyziologických dňoch 2017

Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov – členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti na 93. Fyziologických dňoch 2017
Výbor Slovenskej fyziologickej spoločnosti vypísal tradičnú súťaž pre členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti do 35 rokov o najlepší poster prezentovaný na 93. FD 2017.
 
Kritériá:
1. Prvý a prezentujúci autor posteru
2. Vek do 35 rokov
3. Člen Slovenskej fyziologickej spoločnosti
4. Prihlásenie sa do súťaže podľa pokynov, ktoré boli zaslané e-mailom všetkým členom SFyS
 
Súťažiaci odprezentujú poster pred komisiou, ktorá posúdi jeho formálnu a obsahovú stránku, úroveň prezentácie autorom a diskusiu k problematike.
Výsledky súťaže budú vyhlásené počas ukončenia Fyziologických dní. Víťazi si ocenenia preberú na najbližšom zasadnutí výboru SFyS.
 
 
Späť na hlavnú stránku