UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úvodné slovo

Vážené kolegyne/kolegovia,

    Dovolte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru srdečne pozval na 93. Fyziologické dni, ktoré sa uskutočnia 31.1. – 2.2. 2017 v Košiciach v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Tr. SNP 1.  Sme poctení, že Ústav lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ získal po 11 rokoch znovu poverenie Slovenskej a Českej fyziologickej spoločnosti  usporiadať toto prestížne odborné podujatie, ktoré už tradične znamená významné  stretnutie slovenských a českých fyziológov.

    Fyziologické dní sú známe nielen vysokou vedeckou úrovňou ale aj spoločenskou príležitosťou na stretnutie sa slovenských a českých fyziológov s možnosťou nadväzovania odbornej spolupráce a výmeny informácii. Preto veríme, že aj 93. Fyziologické dni v Košiciach budú vydareným vedeckým a spoločenským podujatím. Uskutočnia sa vo významnom historickom a univerzitnom meste, v metropole východného Slovenska. Košice  sa v roku 2013 hrdili titulom Európske hlavné mesto kultúry a od roku 2016 aj titulom Európske mesto športu.

    Záštitu prevzali: rektor Univerzity P.J.Šafárika, prof., RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

    Za Organizačný výbor: Garant podujatia Prof., MUDr. Viliam Donič, CSc.

 

Späť na hlavnú stránku