UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie mladých vedeckých pracovníkov

Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 93. FD 2017
Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro členy České fyziologické společnosti do 35 let o Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 93. FD 2017. O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD za účasti zvláštní komise pro hodnocení soutěže a předsedů sekcí.
 
Podmínky soutěže:
1. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce.
2. Autor je členem České fyziologické společnosti a má zaplacené členské příspěvky
3. Autor vyznačí přání být zařazen do soutěže na přihlášce k aktivní účasti na 93. FD zaškrtnutím příslušného pole na registračním formuláři.
4. Do soutěže jsou zařazena pouze ústní sdělení.
 
Kritéria hodnocení:
     Hodnotící komise posoudí kvalitu abstraktu po stránce obsahové i formální, odbornou úroveň práce, prezentaci autorem a diskuzi.
 
Odměna:
     Jedna práce může být oceněna maximální částkou 5000 Kč, celkem je na odměny plánováno 10 000 Kč. Nebude-li žádná práce hodnocena jako práce odpovídající kvality, nemusí být cena udělena.

 

Späť na hlavnú stránku