UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Organizačné údaje

Otvorenie konferencie je plánované na utorok 31. januára 2017 o 10:00 hodine. Predpokladaný koniec konferencie bude vo štvrtok 2. februára 2017. Podrobný program bude uverejnený na webových stránkach konferencie po 20. 1. 2017.

Registrácia bude otvorená v utorok 31. 1. 2017 v priestoroch Lekárskej fakulty, tr. SNP 1  - na poschodí, pred posluchárňami od 08:00 hodiny.

Registrácia:

Utorok
31.1. 2017
08:00 – 17:30
Streda
1. 2. 2017
07:30 – 16:30
Štvrtok
2. 2. 2017
08:30 – 13:30
 
Termín konferencie:
31.1. – 2. 2. 2017
 
Miesto konania:
Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika, tr. SNP 1, 040 01 Košice
 
Forma prezentácie:
Prednáška - trvanie ústnej prezentácie je 10 min + 5 min diskusia. Všetky prednáškové miestnosti sú vybavené dátovým projektorom, prezentačným systémom s PC (Windows 7, MS Office 2010, nástrojmi na prehrávanie videa s pripojením na internet), k dispozícii bude mikrofón, prípojné miesto na pripojenie USB disku, tabletu, telefónu, notebooku; rovnako bude k dispozícii prezentér s laserovým ukazovátkom.
 
Poster - maximálna veľkosť posteru je vo formáte A0 na výšku (portrait). 4 postery budú umiestnené na jeden panel obojstranne. Veľkosť panelu pre poster je 1 m (výška) x 1,8 m (šírka). Panel je prispôsobený na lepenie posteru. Materiál k upevneniu posteru bude k dispozícii.
 
Jazyk prezentácie:
Slovenský, český a anglický jazyk.
 
Dôležité dátumy:
Deadline pre nahlasovanie účasti: 20. 12. 2016
Deadline pre abstrakty: 20. 12. 2016
 
K aktívnej, alebo pasívnej účasti sa môžu záujemci prihlásiť na webových stránkach konferencie vyplnením a zaslaním individuálnej prihlášky on-line kliknutím na „ODOSLAŤ“. Po prihlásení, každý účastník dostane spätné potvrdenie o prihlásení s číslom registrácie, ktoré treba uviesť pri platbe ako variabilný symbol. Abstrakty budú publikované v elektronickej podobe.
 
Registračný poplatok:                                 
člen SFS 
70 Eur 
člen ČFS  
70 Eur
nečlen SFS a ČFS     
90 Eur
mladý vedecký pracovník do 35 rokov – člen SFS a ČFS
50 Eur
mladý vedecký pracovník do 35 rokov – nečlen SFS a ČFS  
60 Eur
 
Kongresové poplatky prosím zasielajte na:
Názov banky:  Fio banka, a.s.
Názov účtu:  "Združenie pre podporu neurovedného výskumu"
IBAN (pre platby v EUR):  SK3883300000002401073680
Číslo účtu pre platbu v CZK (v Čechách bude platba braná ako tuzemská):  2401073680/2010
SWIFT/BIC:  FIOZSKBAXXX
Platby z Čiech môžu ísť samozrejme aj na tento IBAN, ale v tomto prípade to bude platba medzinárodná.
Účastníci, ktorí zaplatili registračný poplatok bankovým prevodom budú požiadaní o predloženie dokladu o zaplatení. Účastníci z Českej republiky môžu zaplatiť registračný poplatok priamo pri registrácii.
 
Pripojenie k internetu:
V priestoroch LF UPJŠ je možnosť bezdrôtového pripojenia k internetu prostredníctvom siete EDUROAM. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje do siete EDUROAM zo svojho pracoviska, môžete použiť bezdrôtové pripojenie prostredníctvom siete UPJS-GEST.
 
Obedy:
Obedy budú zabezpečené v priestoroch jedálne Lekárskej fakulty. Obedy budú pozostávať z polievky, hlavného jedla (mäsité alebo vegetariánske) s prílohou a vodou. Výber mäsitého alebo vegetariánskeho jedla označte v prihláške. Cena obedu je 4 Eur. Poplatok za obedy sa bude vyberať zvlášť pri registrácii.
 
Späť na hlavnú stránku