UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Organizačný výbor

Garant podujatia: Prof., MUDr. Viliam Donič, CSc.
 
Predseda organizačného výboru: Doc., RNDr. Pavol Švorc, CSc.
 
Členovia výboru:
Prof., MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.
Doc., MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.
Katarína Kassayová, CSc.
MUDr. Ivana Bačová, PhD.
RNDr. Soňa Grešová, PhD.
MUDr. Igor Peregrim, PhD.
RNDr. Judita Štimmelová
MUDr. Andrea Brandeburová
MUDr. Martina Gáborová
Ing. Martin Kundrík
Mgr. Zuzana Kollárová
Mgr. Diana Tokárová
Ružena Medvecová
Zdenka Dulínová
Mária Haľamová
Emília Jurková
 

Späť na hlavnú stránku