UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Publikovanie vo Physiological Research

Účastníci FD, ktorí mali prednášku a predom sa prihlásili, budú vyzvaní aby do určitého dátumu poslali rukopis svojej práce k odbornému posúdeniu nezávislými oponentami. Do supplementa 2017 bude vybraných cca15 pôvodných prác a 1 až 2 prehľadové práce.
 

Späť na hlavnú stránku