UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2

 

1 - Ulica Dr. Kostlivého 1
Prízemie poslucháreň P5

2 - Šrobárova 2, stará budova
Prízemie Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF

3 - Šrobárova 2, prístavba
Prízemie Ústav anatómie UPJŠ LF
1. posch. Ústav anatómie UPJŠ LF
2. posch. Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, posluchárne ŠP1, ŠP2, ŠP3, ŠP4

4 - Šrobárova 2, hlavná budova
Prízemie Rektorát UPJŠ


Budovy UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 22.05.2012