UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Formuláre na stiahnutie

 1. Zaradenie do špecializačného štúdia na UPJŠ LF
 2. Zmena vzdelávacej ustanovizne na UPJŠ LF - prestup v rámci špecializačného štúdia z inej vzdelávacej ustanovizne
 3. Zdravotnícky manažment a financovanie
 4. Zmena špecializačného odboru v rámci UPJŠ LF
 5. Prihlášky / Žiadosti
 6. Špecializačná skúška
 7. Zmena vzdelávacej ustanovizne z UPJŠ LF - v prípade, že plánujete štúdium realizovať na inej vzdelávacej ustanovizni
 8. Vyradenie z ďalšieho vzdelávania / STORNO žiadosti o zaradenie - úplné ukončenie vzdelávania / STORNO podanej žiadosti o zaradenie do vzdelávania
 9. Ostatné formuláre – oznámenia
 10. Zaradenie do certifikačnej prípravy na UPJŠ LF
 11. Certifikačná skúška

 

Posledná aktualizácia: 31.08.2022