UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Odovzdávanie diplomov

 1. Diplom o špecializácii v odbore Chirurgia (10/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 3.11.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 2. Diplom o špecializácii v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (10/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 25.11.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 3. Diplom o špecializácii v odbore Otorinolaryngológia (11/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 25.11.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 4. Diplom o špecializácii v odbore Pediatria (11/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 8.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru!
 5. Diplom o špecializácii v odbore Urológia (11/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 8.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 6. Diplom o špecializácii v odbore Gynekológia a pôrodníctvo (11/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 8.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 7. Diplom o špecializácii v odbore Čeľustná ortopédia (11/2020), z. p. zubný lekár si môžete prevziať od 8.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 8. Diplom o špecializácii v odbore Neurológia (11/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 7.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 9. Diplom o špecializácii v odbore Neurochirurgia (11/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 10.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru!
 10. Diplom o špecializácii v odbore Cievna chirurgia (11/2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 10.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru!
 11. Certifikát  v CPČ  Dentoalveolárna chirurgia (11/2020), z. p. zubný lekár si môžete prevziať od 16.12.2020 - kontaktovať garanta certifikačného odboru!
 12. Certifikát  v CPČ  Implantológia (11/2020), z. p. zubný lekár si môžete prevziať od 16.12.2020 - kontaktovať garanta certifikačného odboru!
 13. Diplom o špecializácii v odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (12/2020), z. p. sestra si môžete prevziať od 15.12.2020 - do 18.12.2020 do 12.00 hod. na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie ZP len v čase určenom!!)
 14. Diplom o špecializácii v odbore Všeobecné lekárstvo (ŠS dňa 3.12.2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 17.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru! (Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!)
 15. Diplom o špecializácii v odbore Všeobecné lekárstvo (ŠS dňa 9.12.2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 22.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru!
 16. Diplom o špecializácii v odbore Geriatria (ŠS dňa 3.12.2020), z. p. lekár si môžete prevziať od 22.12.2020 - kontaktovať garanta špecializačného odboru!
Posledná aktualizácia: 18.12.2020