UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prehľad akreditovaných špecializačných študijných programov

Zdravotnícke povolanie lekár
 • Anestéziológia a intenzívna medicína 
  Anestéziológia a intenzívna medicína - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2015 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2015
  Anestéziológia a intenzívna medicína - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 14.8.2020 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2020
 • Angiológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne: JLF UK Martin, SZU Bratislava, LF UK Bratislava/ od 2.6.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017
 • Cievna chirurgia 
  Cievna chirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 25.9.2018 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2018
 • Dermatovenerológia 
  Dermatovenerológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Endokrinológia 
  Endokrinológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
  Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - platné od 14.8.2014 
  Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení - Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu - Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: platné do 14.8.2019. NOVÉ!
  Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 15.8.2019 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2019
 • Gastroenterologická chirurgia 
  Gastroenterologická chirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Geriatria
  Geriatria - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 26.3.2020 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2020.
 • Gynekológia a pôrodníctvo 
  Gynekológia a pôrodníctvo - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Chirurgia 
  Chirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Infektológia 
  Infektológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 20.4.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017
  Infektológia - náplň programu platná pre uchádzačov zaradených do odboru od 1.2.2020. (I. alternatíva a II. alternatíva zaradenia do odboru) NOVÉ!
 • Kardiológia 
  Kardiológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2015 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2015
  Kardiológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 30.7.2020 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2020
 • Maxilofaciálna chirurgia 
  Maxilofaciálna chirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 18.6.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Neurochirurgia 
  Neurochirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Neurológia 
  Neurológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Otorinolaryngológia 
  Otorinolaryngológia - Náplň špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore otorinolaryngológia platná od 5.2.2014 (platné pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia do odboru - tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne od 5.2.2014 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2014)
  Otorinolaryngológia - Náplň programu platná od 6.2.2019 – 6.2.2024 pre študentov ŠŠ zaradených do odboru na UPJŠ LF v období po: 6.2.2019!
 • Pediatria - Náplň programu platná pre študentov zaradených do odboru pediatria od 31.3.2008 do 31.3.2013 
  Pediatria - Náplň programu platná pre študentov zaradených do odboru pediatria od 1.4.2013 - 1.4.2018
  Pediatria - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení (Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu - pediatria: platné do 28.3.2018, Ambulancie označené bodmi  č.3 až  č.5,  sú akreditované s platnosťou od 14.3. 2017!).
  Pediatria - Špecializačné štúdium podľa zmeneného minimálneho štandardu je možné realizovať u študentov, ktorých vzdelávacia ustanovizeň bude zaraďovať od 1. októbra 2014 v zmysle § 70 ods. 7 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.
  Pediatria - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení - všeobecných ambulancií pre deti a dorast (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – pediatria: platné do 28.3.2018). NOVÉ! 
  Pediatria - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.3.2018 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2018
  Pediatria - náplň programu platná pre uchádzačov zaradených do odboru od 1.2.2020. NOVÉ!
  Pediatria - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení - všeobecných ambulancií pre deti a dorast (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu zo dňa 18.2.2020 pre ŠŠP v ŠO – pediatria: platné do 29.3.2023). NOVÉ!
 • Pediatrická reumatológia 
  Pediatrická reumatológia - Náplň programu platná od 18.2.2019 – 18.2.2024 pre študentov ŠŠ zaradených do odboru na UPJŠ LF v období po: 18.2.2019!
 • Pneumológia a ftizeológia 
  Pneumológia a ftizeológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 20.4.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017
 • Pracovné lekárstvo 
  Pracovné lekárstvo - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Rádiológia

Rádiológia - Platnosť akreditácie špecializačného odboru rádiológia na UPJŠ LF skončila dňa 10.7.2017. Po tomto termíne nie je možné študentom, ktorí sú zaradení do špecializačného odboru rádiológia započítať odbornú zdravotnícku prax (cirkulácie, kurzy) do špecializačného štúdia, vzhľadom nato, že uvedený špecializačný študijný program už nie je akreditovaný. (Toho času sa pripravujú podklady k jeho reakreditácii).

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - Platnosť akreditácie špecializačného odboru ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve na UPJŠ LF skončila dňa 1.8.2019. Po tomto termíne nie je možné študentom, ktorí sú zaradení do špecializačného odboru ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve započítať odbornú zdravotnícku prax (cirkulácie, kurzy) do špecializačného štúdia, vzhľadom nato, že uvedený špecializačný študijný program už nie je akreditovaný.

 • Úrazová chirurgia 
  Úrazová chirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Urológia 
  Urológia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Vnútorné lekárstvo 
  Vnútorné lekárstvo - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
 • Všeobecné lekárstvo - Náplň programu platná pre študentov ŠŠ zaradených do odboru v období od: 20.8.2008 - 20.8.2013 
  Všeobecné lekárstvo (pre lekárov zaradených do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo po 24.2.2014)
  Všeobecné lekárstvo - Špecializačné štúdium podľa zmeneného minimálneho štandardu je možné realizovať u študentov, ktorých vzdelávacia ustanovizeň bude zaraďovať od 1. októbra 2014 v zmysle § 70 ods. 7 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.
  Všeobecné lekárstvo - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení (Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – všeobecné lekárstvo: platné do 24.2.2019! Ambulancie označené bodmi  č.22 až  č.28,  sú akreditované s platnosťou od 14.3. 2017!)
  Všeobecné lekárstvo - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení – ambulancií VŠL a všeobecných ambulancií pre deti a dorast (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – všeobecné lekárstvo: platné do 24.2.2019!)
  Všeobecné lekárstvo - Náplň programu platná od 25.2.2019 - 25.2.2024 pre študentov ŠŠ zaradených do odboru v období po: 25.2.2019!
  Všeobecné lekárstvo - zmeny týkajúce sa  výučbových zdravotníckych zariadení – ambulancií VŠL a všeobecných ambulancií pre deti a dorast (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – všeobecné lekárstvo: platné od 25.2.2019!) NOVÉ!
  Všeobecné lekárstvo - zmeny týkajúce sa výučbových zdravotníckych zariadení – NOVÉ VÝUČBOVÉ PRACOVISKÁ v AS v ŠŠP v ŠO všeobecné lekárstvo s platnosťou od 15.11.2019 - 25.2.2024! NOVÉ!
  Všeobecné lekárstvo - náplň programu platná pre uchádzačov zaradených do odboru od 1.2.2020
  Všeobecné lekárstvo  DOP – Doplnková odborná príprava - DOPLNKOVÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE ŠPECIALIZÁCIE V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO PRE LEKÁROV SO ŠPECIALIZÁCIOU V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA - náplň programu platná pre uchádzačov zaradených do prípravy od 1.2.2020
  Všeobecné lekárstvo  DOP – Doplnková odborná príprava - DOPLNKOVÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE ŠPECIALIZÁCIE V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO PRE LEKÁROV SO ŠPECIALIZÁCOU V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO; GASTROENTEROLÓGIA; GERIATRIA; KARDIOLÓGIA; PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA; ENDOKRINOLÓGIA; PRACOVNÉ LEKÁRSTVO; INFEKTOLÓGIA; KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA; NEFROLÓGIA; REUMATOLÓGIA; KLINICKÁ ONKOLÓGIA ALEBO HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA - náplň programu platná pre uchádzačov zaradených do prípravy od 1.2.2020
  Všeobecné lekárstvo - NOVÉ AKREDITOVANÉ AMBULANCIE PRE ŠŠP v ŠO Všeobecné lekárstvo (Platnosť od: 14.9.2020 – 25.2.2024)
  Všeobecné lekárstvo - AKTUÁLNY ZOZNAM AKREDITOVANÝCH ŠKOLIACICH PRACOVÍSK ŠŠP v ŠO Všeobecné lekárstvo (Platnosť do: 25.2.2024) - NOVÉ
Pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár a sestra
Zdravotnícke povolanie zubný lekár
 • Čeľustná ortopédia 
  Čeľustná ortopédia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne: JLF UK Martin, SZU Bratislava, LF UK Bratislava/ od 1.8.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017
 • Maxilofaciálna chirurgia 
  Maxilofaciálna chirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5. 2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016
Zdravotnícke povolanie sestra
Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut
 • Fyzioterapia porúch CNS 
  Fyzioterapia porúch CNS - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 3.5.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017

 

Posledná aktualizácia: 26.01.2021