UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prehľad certifikačných študijných programov

 

Zdravotnícke povolanie lekár

Zdravotnícke povolanie zubný lekár

 • Dentoalveolárna chirurgia 
  Dentoalveolárna chirurgia – náplň programu platná pre uchádzačov prijatých na realizáciu certifikačnej prípravy od 14.8.2014 alebo zaradených do prípravy od 1.10.2014
  Dentoalveolárna chirurgia - náplň programu platná pre uchádzačov prijatých na realizáciu certifikačnej prípravy od 19.9.2019 alebo zaradených do prípravy od 1.10.2019
 • Implantológia 
  Implantológia – náplň programu platná pre uchádzačov prijatých na realizáciu certifikačnej prípravy od 14.8.2014 alebo zaradených do prípravy od 1.10.2014
  Implantológia - náplň programu platná pre uchádzačov prijatých na realizáciu certifikačnej prípravy od 19.9.2019 alebo zaradených do prípravy od 1.10.2019
 • Mukogingiválna chirurgia 
  Mukogingiválna chirurgia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu certifikačnej prípravy v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2015 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2015)
Posledná aktualizácia: 19.01.2021