UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Rezidentské štúdium

UPJŠ LF k 01. októbru 2019 pokračuje v realizácii rezidentského štúdia. Na UPJŠ LF je možné sa prihlásiť do špecializačného štúdia v rámci rezidentského štúdia v uvedených špecializačných odboroch:
 • pre zdravotnícke povolanie lekár:
 1. všeobecné lekárstvo
 2. pediatria
 3. neurológia
 4. kardiológia
 5. anestéziológia a intenzívna medicína
 6. chirurgia
 7. vnútorné lekárstvo
 8. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 9. geriatria
 10. gynekológia a pôrodníctvo
 11. otorinolaryngológia
 12. úrazová chirurgia
 13. urológia
 • pre zdravotnícke povolanie sestra:
 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Pri podávaní žiadosti postupujte podľa § 39b ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-578

 • žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka podáva jeho zamestnávateľ, teda keď máte záujem o zaradenie do rezidentského štúdia, je potrebné osloviť potenciálneho zamestnávateľa a požiadať o prijatie do pracovného pomeru v rámci rezidentského štúdia
 • po kladnej odpovedi zo strany zamestnávateľa nás, prosíme, e-mailom predbežne informujte o nástupe do rezidentského štúdia na UPJŠ LF; e-mail: katarina.tomkova@upjs.sk

Informácie k rezidentskému štúdiu na webovej stránke MZ SR
https://www.health.gov.sk/?rezidenti

Formuláre potrebné k zaradeniu do Rezidentského štúdia:

Posledná aktualizácia: 16.10.2019