UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Termíny špecializačných a certifikačných skúšok

OZNAM:
Termín a priebeh (prezenčná/dištančná forma) špecializačnej skúšky sa v prípade nepriaznivej situácie  (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) môže meniť!

ROK 2021

 • V dňoch 22.02. - 23.02.2021 o 8.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Maxilofaciálna chirurgia/zubný lekár
 • Dňa 25.02.2021 o 11.00 hod. sa uskutočnia obhajoby v špecializačnom odbore Chirurgia/lekár
 • V dňoch 08.03.2021 - 09.03.2021 sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Dentoalveolárna chirurgia/zubný lekár
 • Dňa 10.03.2021 o 11.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Chirurgia/lekár
 • Dňa 10.03.2021 o 13.00 hod. sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Implantológia/zubný lekár
 • Dňa 18.03.2021 o 9.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Endokrinológia/lekár (dištančne)
 • Dňa 22.03.2021 o 8.00 hod.  sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie/lekár, zubný lekár a sestra – prezenčná forma - Termín na odovzdanie príslušných dokladov na skúšku + špecializačných prác najneskôr do 29.1.2021 – pokyny na webovej stránke v časti špecializačná skúška.
 • Dňa 20.04.2021 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Neurológia. Test a obhajoba práce sa uskutočnia 06.04.2021.
 • Dňa 22.04.2021 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo/lekár
 • Dňa 06.05.2021 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore  Pediatria
 • V dňoch 10.05.2021 - 11.05.2021 sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Dentoalveolárna chirurgia/zubný lekár
 • Dňa 12.05.2021 o 13.00 hod. sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Implantológia/zubný lekár
 • Dňa 19.05.2021 o 13.00 hod. budú prebiehať obhajoby špecializačných prác v špecializačnom odbore Otorinolaryngológia/lekár
 • Dňa 20.05.2021 o 8.00 hod.  sa  uskutoční praktická skúška a test v špecializačnom odbore Otorinolaryngológia/lekár
 • Dňa 20.05.2021 o 11.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Neurochirurgia/lekár
 • Dňa 21.05.2021 o 10.00 hod.  sa  uskutoční špecializačná skúška – teoretická časť v špecializačnom odbore Otorinolaryngológia/lekár
 • Dňa 28.05.2021 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Urológia/lekár
 • V dňoch 03.06. - 04.06.2021 bude prebiehať špecializačná skúška v špecializačnom odbore Cievna chirurgia/lekár
 • Dňa 24.06.2021 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Anestéziológia a intenzívna medicína
 • V dňoch 27.09.2021 - 28.09.2021sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Dentoalveolárna chirurgia/zubný lekár
 • Dňa 29.09.2021 o 13.00 hod. sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Implantológia/zubný lekár
 • Dňa 18.11.2021 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore  Pediatria
 • V dňoch 22.11.2021 - 23.11.2021sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Dentoalveolárna chirurgia/zubný lekár
 • Dňa 24.11.2021 o 13.00 hod. sa uskutoční certifikačná skúška v špecializačnom odbore Implantológia/zubný lekár
 • Dňa 24.11.2021 sa uskutoční záverečný test v špecializačnom odbore Geriatria/lekár
 • Dňa 25.11.2021 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo/lekár
 • Dňa 29.11.2021 sa uskutoční praktická skúška v špecializačnom odbore Geriatria/lekár
 • Dňa 01.12.2021 o 13.00 hod. budú prebiehať obhajoby záverečnej práce v špecializačnom odbore Geriatria/lekár
 • Dňa 02.12.2021 o 9.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Geriatria/lekár
Posledná aktualizácia: 23.02.2021