UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zamestnanci

♦ Ing. Martina Hámorská
Vedúca študijného oddelenia
(tel) 055/234 3311
e-mail: martina.hamorska@upjs.sk
♦ Záujemcovia o štúdium v slovenskom jazyku
Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku
Mgr. Jana Bodnárová
(tel) 055/234 3361
e-mail: jana.bodnarova@upjs.sk
♦ Pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku
1.- 3. r. Všeobecné lekárstvo
Jela Andrášová
(tel) 055/234 3360
e-mail: jela.andrasova@upjs.sk
4.- 6. r. Všeobecné lekárstvo
Mgr. Anna Utľaková
(tel) 055/234 3362
e-mail: anna.utlakova@upjs.sk
1.- 6. r. Zubné lekárstvo, bakalárske a magisterské odbory
Dana Černáková
(tel) 055/234 3346
e-mail: dana.cernakova@upjs.sk
♦ Záujemcovia o štúdium v anglickom jazyku
Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium doktorských programov v anglickom jazyku; prípravné kurzy pre uchádzačov v anglickom jazyku
Bc. Ivana Kövérová
RNDr. Nela Farkašová, PhD. (MD)
(tel) 055/234 3498
e-mail: ivana.koverova@upjs.sk
Žiadosti o prestup
Ing. Mária Spišáková
(tel) 055/234 3319
e-mail: maria.spisakova1@upjs.sk
♦ Pre študentov študujúcich v anglickom jazyku
1. - 2. r. Všeobecné a Zubné lekárstvo v anglickom jazyku
Ing. Lenka Radáčiová
(tel) 055/234 3371
e-mail: lenka.radaciova@upjs.sk
3.- 4. r. Všeobecné a Zubné lekárstvo v anglickom jazyku
Ing. Zuzana Salociová
(tel) 055/234 3516
e-mail: zuzana.salociova@upjs.sk
5.- 6. r. Všeobecné a Zubné lekárstvo v anglickom jazyku
Ing. Beáta Mošková
(tel) 055/234 3310
e-mail: beata.moskova@upjs.sk
♦ Akademický informačný systém
Akademický informačný systém, rozvrh hodín, odborná prax
Mgr. Miriam Bednariková
(tel) 055/234 3359
e-mail: miriam.bednarikova@upjs.sk
♦ Sociálne štipendiá a školné
Ing. Mária Horňáková
RNDr. Zdenka Hrabinská (MD)
(tel) 055/234 3352
e-mail: maria.hornakova@upjs.sk
♦ Pedagogické aktivity zamestnancov
Ing. Paula Kočkárová
(tel) 055/234 3473
e-mail: paula.kockarova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 07.07.2022