UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

ÚRADNÉ HODINY

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN do 13. septembra 2019!
Oznamujeme Vám, že do uvedeného dátumu platia iba dopoludňajšie úradné hodiny – utorok a štvrtok. V prípade, že sa s nami potrebujete dohodnúť na stretnutí v inom čase, je potrebné si to s nami vopred e-mailom dohodnúť.
Za pochopenie ďakujeme a prajeme Vám krásne leto!

Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 8.30 – 11.30
Streda 13.00 – 15.00
Štvrtok 8.30 – 11.30
Piatok nestránkový deň

 

 
 
 
 
 

Informácie o špecializačnom a certifikačnom štúdiu

  • V úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 17.12.2008 je publikované oznámenie Európskej komisie - Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách - Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií - v ktorom medzi inštitúcie udeľujúce špecializačnú kvalifikáciu a spadajúce do systému automatického uznávania udelených kvalifikácií v EU je zaradená aj UPJŠ LF.
  • Všeobecné informácie
  • Právne predpisy vzťahujúce sa na špecializačné štúdium
  • Fotogaléria

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
E-mail: jozef.firment@upjs.sk
Telefón: 055 234 3364, 055 642 8151 (tel/fax)

Kontaktná adresa:  

Dekanát LF UPJŠ
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

PhDr. Alexandra Hiľovská
E-mail: alexandra.hilovska@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3326

Mgr. Katarína Tomková
E-mail: katarina.tomkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3317

Ing. Lenka Žabková
E-mail: lenka.zabkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3317

 

Posledná aktualizácia: 17.06.2019