UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

POZOR: NOVÁ INFORMÁCIA k zhoršeniu epidemiologickej situácie

POZOR: NOVÁ INFORMÁCIA k zhoršeniu epidemiologickej situácie

S ohľadom na aktualizované "Uznesenie vlády Slovenskej  republiky č.  695 z 24.11.2021" výučba na Lekárskej fakulte UPJŠ ostáva zachovaná v prezenčnej  forme na predklinických aj klinických pracoviskách s obmedzením počtu študentov ako  doposiaľ...

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Vianočný pozdrav dekana

Vianočný pozdrav dekana

Prajem všetkým zamestnancom, študentom a priateľom našej Lekárskej fakulty UPJŠ pokojné a radostné vianočné sviatky a v novom roku 2022 len to najlepšie – pevné zdravie, šťastie, lásku, životný elán a takisto veľa pracovných úspechov!

Váš
Daniel Pella dekan UPJŠ LF

Imatrikulácia

Imatrikulácia

UPJŠ LF plánovala na november 2021 „IMATRIKULÁCIU” študentov prvého ročníka, avšak v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku sa toto podujatie neuskutoční...

PRÍHOVOR DEKANA k Medzinárodnému dňu študentstva

PRÍHOVOR DEKANA k Medzinárodnému dňu študentstva

    Milí študenti,
    rok ubehol veľmi rýchlo a ja sa Vám opäť prihováram pri príležitosti 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorým si pripomíname odkaz Nežnej revolúcie z roku 1989 aj Medzinárodný deň študentstva.
A opäť sa Vám pripomínam v pohnutých časoch...

Zo života Lekárskej fakulty

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu

Cenu za najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2020/2021 udelenú spoločnosťou LYNX získala v utorok 16. novembra 2021 študentka 6. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Dana Lešová...

Študenti hovorili s mužmi o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov

Študenti hovorili s mužmi o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov

V piatok 12. novembra sa v OC Aupark uskutočnil ďalší ročník osvetového podujatia MOVEMBER zameraný na mužské zdravie. Do akcie sa zapojilo 16 medikov, ktorí v rámci nej informovali najmä príslušníkov mužského pohlavia o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov...

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

"Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, stojíme na prahu nového akademického roka 2021/2022 a dúfame, že bude iný, ako ten vlaňajší, počas ktorého sme takmer všetku teoretickú výučbu realizovali dištančnou formou a praktickej výučby sa mohli v letnom semestri zúčastniť iba vyššie ročníky..."

Virtuálna prehliadka