UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 13. – 17.6. a 21.6.2022 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnili prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov.

Výsledky volieb kandidáta na dekana UPJŠ LF

Výsledky volieb kandidáta na dekana UPJŠ LF

Vážená akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty

Volebná a mandátová komisia pre voľbu dekana UPJŠ LF zverejňuje výsledky volieb kandidáta na dekana UPJŠ LF na funkčné obdobie od 13.11.2022 do 12.11.2026...

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Akademický senát UPJŠ LF v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ LF a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ LF v platnom znení a na základe uznesenia č. 149 z 11. apríla 2022 vyhlasuje voľby do Akademického senátu UPJŠ LF na funkčné obdobie 2023 - 2027...

Aktuálne opatrenia pre letný semester ak. roka 2021/2022

Aktuálne opatrenia pre letný semester ak. roka 2021/2022

nové! Pokyn dekana č. 1/2022 k podmienkam výučby na UPJŠ LF v letnom semestri akademického roka 2021/2022.
nové! Príkaz rektora č. 2/2022 k aktualizácii PR č. 1/2022 a podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022.
Príkaz rektora č. 1/2022  k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022.

 

Výzva pre študentov 5. ročníka VL a 2. ročníka Ošetrovateľstva

Výzva pre študentov 5. ročníka VL a 2. ročníka Ošetrovateľstva

Vážení študenti, obraciame sa na Vás s ohľadom na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR o zapojenie študentov vyšších ročníkov do poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v súvislosti s nástupom 4. vlny pandémie ochorenia COVID-19...

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Bilancujeme prvý rok riešenia projektu RIVER-EU

Bilancujeme prvý rok riešenia projektu RIVER-EU

Naša fakulta realizuje v spolupráci so 14 renomovanými inštitúciami z desiatich európskych krajín projekt RIVER-EU, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť prístup k očkovaniu prostredníctvom identifikácie najčastejších príčin vplývajúcich na nízku zaočkovanosť v zraniteľných skupinách obyvateľstva...

Naši pracovníci získali významné mestské ocenenia

Naši pracovníci získali významné mestské ocenenia

V sobotu 7. mája 2022 sa v historickej radnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení, na ktorom si prevzali ocenia traja pracovníci a jeden kolektív Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach...

Klinika infektológie a cestovnej medicíny získala CENU KSK

Klinika infektológie a cestovnej medicíny získala CENU KSK

Kolektív pracovníkov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice získal prestížnu Cenu Košického samosprávneho kraja za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom počas pandémie ochorenia COVID-19...

Naše simulátorové centrum je inšpiráciou moderného vzdelávania

Naše simulátorové centrum je inšpiráciou moderného vzdelávania

V utorok 29. marca 2022 navštívili Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ zástupcovia vznikajúcej Nemocnice Bory, ktorí sa zaujímali o možnosti skvalitnenia kontinuálneho vzdelávania lekárov a zlepšovania klinických zručností pomocou moderných modelov ľudského tela a počítačovej techniky...

Zo života Lekárskej fakulty

Medici zachránili život spolužiakovi, ktorému pri florbale zlyhalo srdce

Medici zachránili život spolužiakovi, ktorému pri florbale zlyhalo srdce

Život nedávno takto preveril pohotovosť a znalosti našich medikov, ktorí museli oživovať svojho spolužiaka po srdcovom zlyhaní pri florbalovom zápase. Rodičia ďakujú  všetkým spoluhráčom za záchranu Samuelovho života a hovoria, že nad ním minulý pondelok pevne stál jeho strážny anjel – a tiež jeho priatelia...

Zahraniční študenti takisto podporujú ukrajinských utečencov

Zahraniční študenti takisto podporujú ukrajinských utečencov

Osud ukrajinských utečencov silne oslovil aj mnohých našich zahraničných študentov. Aj medici pochádzajúci z Nemecka, Grécka, Talianska, Poľska, Nórska, Švédska, Iraku a ďalších krajín v tejto situácii pomáhajú ukrajinským utečencom, ako môžu

Aj naši študenti pomáhajú v týchto dňoch na ukrajinských hraniciach

Aj naši študenti pomáhajú v týchto dňoch na ukrajinských hraniciach

Študenti našej lekárskej fakulty pomáhajú v súvislosti so situáciou na Ukrajine rôznymi spôsobmi - vyhlásili zbierku materiálnej pomoci pre užhorodskú nemocnicu, organizujú ubytovanie pre ukrajinských utečencov a dokonca trávia svoje voľné dni s utečencami na hraniciach... 

Uskutočnil sa online Deň otvorených dverí

Uskutočnil sa online Deň otvorených dverí

Záujemcovia o štúdium na našej fakulte si ju mohli prehliadnuť a získať mnohé dôležité informácie počas online Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v utorok 15. februára 2022 formou živého vysielania na našom facebookovom profile...
 

Virtuálna prehliadka