UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

ÚRADNÉ HODINY

V čase úradných hodín vybavujeme telefonáty a osobné stretnutia. Mimo uvedených časov nás môžete kontaktovať elektronicky (e-mailom).V prípade, že sa s nami potrebujete dohodnúť na stretnutí v inom čase, je potrebné si to s nami vopred e-mailom dohodnúť.
Ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie našich úradných hodín.
Úradné hodiny sú do odvolania ZRUŠENÉ! Kontaktovať nás môžete elektronicky (e-mailom). Prosíme Vás, aby ste si preštudovali vyššie uvedené USMERNENIE týkajúce sa ďalšieho vzdelávania na UPJŠ LF. Ďakujeme za pochopenie!

Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 8.30 – 11.30
Streda 13.00 – 15.00
Štvrtok 8.30 – 11.30
Piatok nestránkový deň

 

 
 
 
 
 

Informácie o špecializačnom a certifikačnom štúdiu

  • V úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 17.12.2008 je publikované oznámenie Európskej komisie - Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách - Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií - v ktorom medzi inštitúcie udeľujúce špecializačnú kvalifikáciu a spadajúce do systému automatického uznávania udelených kvalifikácií v EU je zaradená aj UPJŠ LF.
  • Všeobecné informácie
  • Právne predpisy vzťahujúce sa na špecializačné štúdium
  • Fotogaléria

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
E-mail: jozef.firment@upjs.sk
Telefón: 055 234 3364, 055 642 8151 (tel/fax)

Kontaktná adresa:  

Dekanát LF UPJŠ
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

PhDr. Alexandra Hiľovská
E-mail: alexandra.hilovska@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3326

Mgr. Katarína Tomková
E-mail: katarina.tomkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3317

Ing. Lenka Žabková
E-mail: lenka.zabkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3317

 

Posledná aktualizácia: 29.05.2020