UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Covid automat pre zimný semester AR 2021/2022

Covid automat pre zimný semester AR 2021/2022

Výučba na UPJŠ LF bude v zimnom semestri AR 2021/2022 prebiehať prezenčnou formou. Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu...

Dotazník: UPJŠ má predpoklad  vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Povzbudivé umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Povzbudivé umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings, hodnotiaci celkovo 1300 univerzít z celého sveta, zaradil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu 601. - 650., čo je najlepším umiestnením spomedzi hodnotených slovenských univerzít.

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Našu fakultu navštívil rektor Univerzity Karlovej profesor Tomáš Zima

Našu fakultu navštívil rektor Univerzity Karlovej profesor Tomáš Zima

Na UPJŠ LF zavítal v stredu 18. augusta 2021 rektor Univerzity Karlovej prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ktorého privítal dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., tajomníčka fakulty Ing. Libuša Sabolová a šestica prodekanov...

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 7.6. – 11.6. a 15.6.2021 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa uskutočnili prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov.

Podpis Dohody o spolupráci UPJŠ s Univerzitou Karlovou v Prahe

Podpis Dohody o spolupráci UPJŠ s Univerzitou Karlovou v Prahe

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. podpísali v stredu 26. mája 2021 počas oficiálnej návštevy Univerzity Karlovej v Prahe Dohodu o Vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi oboma univerzitami...

Zo života Lekárskej fakulty

Prednosta ZTB Ján Rosocha získal Cenu predsedu KSK

Prednosta ZTB Ján Rosocha získal Cenu predsedu KSK

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2020 bola v sobotu 4. septembra 2021 udelená prednostovi Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MVDr. Jánovi Rosochovi, CSc...

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia Vládou SR pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer tristo študentov vyšších ročníkov...