UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doktorské štúdium

Všeobecné lekárstvo

Bioštatistika - výberový (2., 3., 4. a 5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Bioštatistika

Informačné systémy v medicíne* - povinne voliteľný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Medicína založená na dôkazoch - povinne voliteľný (3. a 5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Medicína založená na dôkazoch

Medicínska Informatika - povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Medicínska informatika
 ♦ Databázy v MS Access
 ♦ Úvod do (bio)štatistiky

Nemocničný informačný systém - povinne voliteľný (3. a 5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Nemocničný informačný systém
POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!

Počítačová biometrika* - povinne voliteľný (3. a 5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Zubné lekárstvo

Medicínska informatika a štatistika 1 - povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Medicínska informatika
 ♦ Databázy v MS Access
 ♦ Úvod do (bio)štatistiky
POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!

Medicínska informatika a štatistika 2 - povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Okruhy otázok ku skúške, Hodnotenie na skúške
Podporné študijné materiály:
 ♦ Bioštatistika
 ♦ Nemocničný informačný systém


* Predmet sa v aktuálnom akademickom roku nevyučuje.

Posledná aktualizácia: 28.09.2020