UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

ZL: Medicínska informatika a štatistika 1

POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!
Týždeň/Dátum Témy a úlohy

2. VT
28.09.-02.10.

V súlade s nariadením dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorým sa s účinnosťou od 28.9.2020 prerušuje prezenčná forma výučby budú vybrané témy učebných osnov jednotlivých predmetov preberané so študentmi dištančne. Preto žiadam všetkých študentov Zubného lekárstva v predmete Medicínska informatika a štatistika 1, aby sa najneskôr do 2.10.2020 prihlásili do tímu svojho predmetu a to prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (dostupné aj po prihlásení do MS Office 365). Kód pre prihlásenie sa do tímu Vám bude doručený garantom predmetu do univerzitnej mailovej schránky. Návod ako postupovať pri prihlásení sa do tímu nájdete na stránke Služby IKT pre zamestnancov a študentov UPJŠ LF. Ďalšie inštrukcie Vám budú oznamované priebežne garantom príslušného predmetu alebo jednotlivými vyučujúcimi.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.

Upozornenie:  V prípade, že Vaša študentská e-mailová schránka nie je aktívna, resp. nepoznáte alebo ste zabudli svoje heslo, kontaktujte e-mailom RNDr. Jána Krivoš-Belluša alebo Martinu Trochanovú. Informácie sú tiež dostupné na stránke https://www.upjs.sk/navody/e-mail/.

3. VT
05.10.-09.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
4. VT
12.10.-16.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
5. VT
19.10.-23.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
6. VT
26.10.-30.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
1. test: V pondelok 26.10.2020 od 14.35 do 14.50 hod. budú všetci študenti písať prvý teoretický test. Pre absolvovanie testu je potrebné prihlásiť sa do systému Rogo. Ako prihlasovacie údaje používate ID z AiS2 a rodné číslo bez lomky. Test sa Vám zobrazí až 26.10.2020 o 14.35. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 15 min. Odpovede zadané po 14.50 hod. nebudú akceptované v hodnotení testu.
7. VT
02.11.-06.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
8. VT
09.11.-13.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
9. VT
16.11.-20.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
10. VT
23.11.-27.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
11. VT
30.11.-04.12.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
12. VT
07.12.-11.12.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
13. VT
14.12.-18.12.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
14. VT
21.12.-23.12.
POZOR ZMENA - 3. test: V utorok 22.12.2020 od 11.30 do 11.45 hod. budú všetci študenti písať tretí teoretický test. Pre absolvovanie testu je potrebné prihlásiť sa do systému Rogo. Test sa Vám sprístupní až 22.12.2020 o 11.30. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 15 min. Odpovede zadané po 11.45 hod. nebudú akceptované v hodnotení testu.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
Posledná aktualizácia: 21.12.2020