UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Fm: Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii

POZOR: Zmeny vo výučbe počas letného semestra 2019/2020!
Týždeň/Dátum Témy a úlohy

09.03.-13.03.
a
16.03.-20.03.

V súlade s Príkazom rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach z 9. marca 2020 a Doplňujúcimi informáciami k nariadenej dištančnej forme štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ z 10. marca 2020 zadávam študentom Fyzioterapie (Mgr.) v predmete Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii v období od 10. marca 2020 do 22. marca 2020 nasledovnú prácu na doma:
1. Príprava na praktické cvičenia: preštudovať základné pojmy štatistiky a charakteristík popisnej štatistiky (študijný materiál).
2. Príprava na praktické cvičenia: preštudovať a zvládnuť teóriu tvorby klinických otázok pre medicínu založenú na dôkazoch (študijný materiál).
Upozornenie: Študenti F (Mgr.) sú povinní preštudovanie a zvládnutie tém potvrdiť najneskôr do 22. marca 2020 vyplnením dotazníka. Pre vyplnenie dotazníka je potrebné prihlásiť sa oficiálnym študentským e-mailovým účtom (UPJŠ). V prípade, že Vaša študentská e-mailová schránka nie je aktívna, resp. nepoznáte alebo ste zabudli svoje heslo, kontaktujte e-mailom RNDr. Jána Krivoš-Belluša alebo Martinu Trochanovú. Informácie sú tiež dostupné na stránke https://www.upjs.sk/navody/e-mail/.

23.03-27.03
a
30.03-03.04

V súvislosti s ďalším predĺžením obdobia pozastavenia prezenčnej formy výučby budú vybrané témy učebných osnov jednotlivých predmetov preberané so študentmi pomocou elektronických nástrojov a online dostupných služieb. Preto žiadam všetkých študentov Fyzioterapie (Mgr.) v predmete Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii, aby sa najneskôr do 29.3.2020 prihlásili do tímu svojho predmetu a to prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (dostupné aj po prihlásení do MS Office 365, v ktorej pristupujete napr. k univerzitnej mailovej schránke).
Kód pre prihlásenie sa do tímu Vám bude doručený garantom predmetu do univerzitnej mailovej schránky. Návod ako postupovať pri prihlásení sa do tímu nájdete na stránke Služby IKT pre zamestnancov a študentov UPJŠ LF. Ďalšie inštrukcie Vám budú oznámené garantom príslušného predmetu alebo jednotlivými vyučujúcimi.

06.04.-10.04.

Výučba študentov Fyzioterapie (Mgr.) v predmete Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii bude v týždni od 6.4. do 10.4.2020 prebiehať podľa rozvrhu letného semestra dištančne v prostredí MS Teams. Študenti sa v čase cvičenia svojej skupiny prihlásia do tímu Fm-BsF a kanála Online prednášky, t.j. v utorok 7.4.2020 o 14.00 hod. (v prípade, že to bude všetkým študentom vyhovovať je možné začať skôr - prosím študentov o informáciu). Predmetom tohto cvičenia bude pokračovanie v preberaní tém podľa učebných osnov predmetu.

Súbor z cvičenia 9 VT odovzdajte pomocou formulára do 10.4.2020.

13.04.-17.04.

Prednáška a cvičenie sa uskutočnia v prostredí MS Teams 14.4.2020 o 9.00 hod.

Súbor z cvičenia 10 VT odovzdajte pomocou formulára do 17.4.2020.

20.04.-24.04.

Prednáška a cvičenie sa uskutočnia v prostredí MS Teams 21.4.2020 o 13.00 hod.

Súbor z cvičenia 11 VT odovzdajte pomocou formulára do 24.4.2020.

27.04.-01.05.

Prednáška a cvičenie sa uskutočnia v prostredí MS Teams 28.4.2020 o 9.00 hod.

Súbor z cvičenia 12 VT odovzdajte pomocou formulára do 1.5.2020.

04.05.-08.05.

V pondelok 4.5.2020 od 13.00 do 13.20 hod. budú všetci študenti písať prvý teoretický test. Pre absolvovanie testu je potrebné prihlásiť sa do systému Rogo. Ako prihlasovacie údaje používate ID z AiS2 a rodné číslo bez lomky. Test sa Vám zobrazí až 4.5.2020 o 13.00 hod. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 20 min. Odpovede zadané po 13.20 hod. nebudú akceptované v hodnotení testu.

Prednáška a cvičenie sa uskutočnia v prostredí MS Teams 5.5.2020 o 13.00 hod.

Súbor z cvičenia 13 VT odovzdajte pomocou formulára do 8.5.2020.

11.05.-15.05.

Prednáška a cvičenie sa uskutočnia v prostredí MS Teams 12.5.2020 o 9.00 hod.

Súbor z cvičenia 14 VT odovzdajte pomocou formulára do 15.5.2020.

Posledná aktualizácia: 29.04.2020