UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

VZm: Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 1

POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!
Týždeň/Dátum Témy a úlohy

2. VT
28.09.-02.10.

V súlade s nariadením dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorým sa s účinnosťou od 28.9.2020 prerušuje prezenčná forma výučby budú vybrané témy učebných osnov jednotlivých predmetov preberané so študentmi dištančne. Preto žiadam všetkých študentov Verejného zdravotníctva - Mgr. v predmete Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 1, aby sa najneskôr do 2.10.2020 prihlásili do tímu svojho predmetu a to prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (dostupné aj po prihlásení do MS Office 365). Kód pre prihlásenie sa do tímu Vám bude doručený garantom predmetu do univerzitnej mailovej schránky. Návod ako postupovať pri prihlásení sa do tímu nájdete na stránke Služby IKT pre zamestnancov a študentov UPJŠ LF. Ďalšie inštrukcie Vám budú oznamované priebežne garantom príslušného predmetu alebo jednotlivými vyučujúcimi.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.

Upozornenie: V prípade, že Vaša študentská e-mailová schránka nie je aktívna, resp. nepoznáte alebo ste zabudli svoje heslo, kontaktujte e-mailom RNDr. Jána Krivoš-Belluša alebo Martinu Trochanovú. Informácie sú tiež dostupné na stránke https://www.upjs.sk/navody/e-mail/.

3. VT
05.10.-09.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
4. VT
12.10.-16.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
5. VT
19.10.-23.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
6. VT
26.10.-30.10.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
7. VT
02.11.-06.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
8. VT
09.11.-13.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
9. VT
16.11.-20.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
10. VT
23.11.-27.11.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
11. VT
30.11.-04.12.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
12. VT
07.12.-11.12.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
13. VT
14.12.-18.12.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
14. VT
21.12.-23.12.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu zimného semestra dištančne v prostredí MS Teams.
Posledná aktualizácia: 08.12.2020