UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktivity

Ústav ošetrovateľstva okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti participuje na národných a medzinárodných projektoch, zúčastňuje sa na mobilitách učiteľov v rámci projektu Erasmus+. Zároveň je spoluorganizátorom na rôznych odborných a vedeckých podujatiach napr. Univerzita bez hraníc, Medická olympiáda, Deň otvorených dverí, Piešťanský deň ošetrovateľstva...

Pre študentov nelekárskych študijných programov zabezpečuje exkurzie v zariadeniach zdravotnej a sociálnej starostlivosti a účasť na odborných seminároch. Súčasne aktívne zapája študentov do edukačnej činnosti v kooperácii s inými vzdelávacími inštitúciami pod odborným vedením učiteľov Ústavu ošetrovateľstva.

Posledná aktualizácia: 30.06.2017