UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Exkurzia študentov

V rámci predmetu Zdravotná výchova a ochrana zdravia sa študenti 1.roka štúdia odboru Ošetrovateľstvo zúčastnili dňa 30.11.2016 exkurzie na RÚVZ v Košiciach. Činnosť Poradenského centra podpory zdravia v Košiciach priblížila MUDr. Jana Kollárová.


V novembri 2014 sa uskutočnila exkurzia študentov bakalárskeho študijného programu odboru Ošetrovateľstvo a učiteľov Ústavu ošetrovateľstva v Humennom. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti v Ošetrovateľskom centre predstavila riaditeľka PhDr. Gabriela Hrisenková. Stratégiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti v Slnečnom dome uviedla riaditeľka PhDr. Zuzana Fabiánová. Zariadenie Slnečný dom v Humennom získalo Národnú cenu SR za kvalitu 2014, ktorú osobne odovzdal do rúk manažérok prezident Slovenskej republiky.


Posledná aktualizácia: 28.06.2017