UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konzultačné hodiny

Letný semester akademického roka 2020/2021

Meno a priezvisko Deň Čas
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. Streda 08:00 – 10:00
PhDr. Jana Michalková, PhD. Streda 09:00 – 11:00
PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. Pondelok 09:00 – 11:00
PhDr. Renáta Suchanová, PhD. Pondelok 09:00 – 11:00
PhDr. Jana Sušinková, PhD. Streda 09:00 – 11:00
PhDr. Gabriela Štefková, PhD. Štvrtok 09:00 – 11:00
MUDr. Marie Šudáková Streda 08:00 – 09:00
PhDr. Libuša Tirpáková, PhD. Piatok 10:00 – 12:00
PhDr. Zuzana Toplanská Streda 13:00 – 15:00
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof. Utorok 11:00 – 12:00
PhDr. Valéria Parová Utorok 09:00 – 11:00
PhDr. Miriam Mati Utorok 15:00 – 16:00

 

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť si s vyučujúcim aj iný čas konzultačných hodín.

Prezenčná forma konzultačných stretnutí sa riadi podľa aktuálne platného COVID – 19 semaforu na UPJŠ LF. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu konzultácie prebiehajú v online prostredí (email, Microsoft Teams...).

 

Posledná aktualizácia: 03.05.2021