UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konzultačné hodiny

Zimný semester akademického roka 2020/2021

Konzultant Deň Čas
Doc. MUDr. R. Beňačka, CSc., mim. prof. Pondelok 13.30 – 15.30 hod.
MUDr. P. Dombrovský Utorok 13.30 – 15.30 hod.
Prof. MUDr. O. Rácz, CSc. Piatok   9.00 – 11.00 hod.
MVDr. E. Lovásová, PhD. Štvrtok   9.00 – 10.30 hod.
MUDr. E. Sedláková, PhD. Streda   9.30 – 11.30 hod.
MUDr. Marek Brenišin Utorok   9.30 – 11.30 hod.
MUDr. Lenka Šalamonová Blichová Streda 10.30 – 12.00 hod.
MVDr. Jaroslava Králiková, PhD. Streda   8.00 –   9.30 hod.

 

Posledná aktualizácia: 18.09.2020