UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Záverečné práce riešené v akademickom roku 2019/2020

Imunomodulačné účinky vagovej nervovej stimulácie: cholinergný protizápalový reflex
Školiteľ: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim.prof
Študent: Viktória Plišková

Výskyt refluxnej choroby pri diabetes mellitus
Školiteľ: doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Študent: Alžbeta Vislocká

Sclerosis multiplex a tehotenstvo vo svetle nových poznatkov
Školiteľ: MUDr. Eva Sedláková, PhD.
Študent: Gabriel Špiner

Posledná aktualizácia: 24.09.2019