UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Referát pre vedu a výskum

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte:

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

telefón: +421-55-234 3437
e-mail: peter.jarcuska@upjs.sk

 
Referenti pre vedu a výskum:
Foto

Mgr. Eva Drotárová Mayerová

telefón: +421-55-234 3316
e-mail: eva.mayerova@upjs.sk

 

Ing. Renáta Kočišová (RD)

telefón: +421-55-234 3316
e-mail: renata.kocisova@upjs.sk

 

Ružena Ružičková

telefón: +421-55-234 3342
e-mail: ruzena.ruzickova@upjs.sk

 

Mgr. Zuzana Tomková

telefón: +421-55-234 3316
e-mail: zuzana.tomkova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 29.04.2019