UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Projekt PROBIO-3

Názov projektu: Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
Doba riešenia: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

 

Viac ...

Posledná aktualizácia: 08.04.2020