UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Projekt PROBIO-3

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Názov projektu: Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
Doba riešenia: 2016 – 2019
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Miesto realizácie projektu:

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Ústav experimentálnej medicíny
Trieda SNP 1, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Rastislavova 43, 041 90 Košice – mestská časť Staré Mesto

Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a UPJŠ LF
Ondavská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Rektorát UPJŠ v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto

Výška poskytnutého NFP: 527 967,14 EUR

 

Viac ...

Posledná aktualizácia: 28.07.2020