UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doktorandské práce

Aktuálne riešené dizertačné práce

 1. Téma práce: Vývoj a štúdium syntetického črevného mikrobiómu človeka
  Autor: MUDr. Ivana Lukáčová
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  Školiteľ špecialista: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 2. Téma práce: Vplyv črevných zápalových chorôb na diverzitu a funkcie črevnej mikrobioty
  Autor: Mgr. René Link
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  Školiteľ špecialista: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 3. Téma práce: Vplyv nadváhy a obezity na zastúpenie mastných kyselín a pomer LBP/sCD14
  Autor: Mgr. Veronika Macurová (prerušené štúdium)
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  Školiteľ špecialista: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 4. Téma práce: Štúdium a monitorovanie omega-3 polynenasýtených mastných kyselín pri kardiovaskulárnych ochoreniach
  Autor: Mgr. Monika Široká
  Školiteľ: doc. RNDr. Vladimíra Tomečková
  Školiteľ špecialista: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 5. Téma práce: Využitie biomarkerov zápalu v diagnostike respiračných alergií
  Autor: RNDr. Veronika Benetinová
  Školiteľ: doc. MUDr. Norbert Lukan, PhD.
  Školiteľ špecialista: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   

Obhájené dizertačné práce

 1. Téma práce: Štúdium modulačných účinkov probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum pri experimentálne indukovanom kolorektálnom karcinóme a črevnej dysbióze
  Autor: MVDr. Jozef Kuzma – obhájené 2017
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 2. Téma práce: Vplyv polynenasýtených mastných kyselín na kolonizáciu a metabolizmus tráviaceho traktu
  Autor: MVDr. Anna Supuková – obhájené 2014
  Školiteľ: Doc. MVDr. Ladislav Vaško, CSc.
  Školiteľ špecialista: Doc. RNDr. Rudolf Kašteľ, CSc.
   
 3. Téma práce: Ovplyvnenie produkcie cytokínov probiotickými laktobacilmi pri patologických zmenách čriev u potkanov
  Autor: RNDr. Jana Štofilová – obhájené 2013
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  Školiteľ špecialista: MUDr. Norbert Lukan, PhD.
   
 4. Téma práce: Vplyv probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum na metabolizmus lipidov
  Autor: RNDr. Rastislav Salaj – obhájené 2013
  Školiteľ: prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.
  Školiteľ špecialista: MVDr. Ladislav Strojný, PhD.
   
 5. Téma práce: Optimalizácia metabolickej aktivity mikroflóry tráviaceho traktu oligosacharidmi a extraktom pagaštanu konského na modeli chemicky indukovanej karcinogenézy
  Autor: RNDr. Viktória Szabadosova – obhájené 2012
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  Školiteľ špecialista: MVDr. Emília Hijová, PhD.
   
 6. Téma práce: Vplyv aplikácie extraktu pagaštanu konského a ľanového oleja na vybrané antioxidačné parametre na modeli aterosklerózy
  Autor: RNDr. Beáta Pramuková – obhájené 2012
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  Školiteľ špecialista: RNDr. Anna Chmelárová, PhD.
   
 7. Téma práce: Modulácia ekosystému tráviaceho traktu probiotickými mikroorganizmami z hľadiska prevencie chorôb
  Autori: MVDr. Denisa Čokášová – obhájené 2012
  Školiteľ: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
  Školiteľ špecialista: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

 

Posledná aktualizácia: 06.11.2019