UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Projekty

Aktuálne riešené projekty

Domáce projekty

 1. Názov projektu: Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení
  Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  Projekt PROBIO
  Program XVII. FytoApi
  Zborník XVII. FytoApi 2019
   
 2. Názov projektu: Izolácia a pokročilá charakterizácia nových probiotických mikroorganizmov s potenciálom pre uplatnenie v biomedicíne a biotechnológiách
  Grantový program: VEGA 1/0519/18
  Doba riešenia: 2018 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 3. Názov projektu: Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb
  Grantový program: APVV 16–0176
  Doba riešenia: 2017 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 4. Názov projektu: Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia
  Grantový program: VEGA 1/0018/16
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Gabriela Mojžišová, PhD.

Projekty UPJŠ

 1. Názov projektu: Oboznámenie sa s najmodernejšími technikami vo výskume črevného mikrobiómu pri zápalových chorobách a rakovine hrubého čreva prostredníctvom praktických tréningov
  Grantový program: VVGS-2019-1223
  Doba riešenia: 07/2019 – 07/2020
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Štofilová, PhD.
   
 2. Názov projektu: Zavedenie a validácia pokročilých molekulárno-biologických postupov pre kvantifikáciu bakteriálnych taxónov vo výskume črevného mikrobiómu
  Grantový program: VVGS-2019-1226
  Doba riešenia: 07/2019 – 07/2020
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 3. Názov projektu: Zavedenie dynamickej metódy monitorovania funkčnosti črevnej bariéry in vitro pre selekciu efektívnych probiotík v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb
  Grantový program: VVGS-2018-946
  Doba riešenia: 11/2018 – 11/2019
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Štofilová, PhD.
   

Ukončené projekty

Zahraničné a EÚ projekty

 1. Názov projektu: Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky
  Grantový program: Štrukturálne fondy EÚ
  Doba riešenia: 2.9.2011 – 30.6.2014
   
 2. Názov projektu: Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska
  Grantový program: Štrukturálne fondy EÚ
  Doba riešenia: 3.3.2011 – 1.2.2014
   
 3. Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokopromitovaných osôb
  Grantový program: Štrukturálne fondy EÚ
  Doba riešenia: 1.8.2010 – 31.7.2013
   
 4. Názov projektu: A study of probiotic properties of Lactobacilli and Bifidobacteria strains for the production of direct-to-the vat startes used in processing industry and agriculture
  Grantový program: ISTC Project
  Doba riešenia: 1.11.2009 – 1.10.2012
  Zodpovedný riešiteľ: Institute of Immunological Engineering, Russia

Domáce projekty

 1. Názov projektu: Závislosť medzi zastúpením PNMK a pomerom LBP/sCD14 v krvnom sére u pacientiek s karcinómom prsníka
  Grantový program: VEGA 1/0584/16
  Doba riešenia: 2016 – 2018
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 2. Názov projektu: Modulácia črevnej mikroflóry a lipidového metabolizmu v prevencii srdcovo-cievnych chorôb využitím probiotických mikroorganizmov a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín
  Grantový program: VEGA 1/0309/16
  Doba riešenia: 2016 – 2018
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 3. Názov projektu: Štúdium molekulových mechnizmov imunomodulačného a protinádorového účinku probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 a bioaktívnych látok naturálneho pôvodu v in vitro modeli adenokarcinómu hrubého čreva
  Grantový program: VEGA 1/0896/15
  Doba riešenia: 2015 – 2017
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Štofilová, PhD.
   
 4. Názov projektu: Úloha črevnej mikroflóry v patogenéze aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu a možnosti jej modulácie v ich prevencii
  Grantový program: VEGA 1/0279/13
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 5. Názov projektu: Protinádorové účinky organokovových komplexov železa
  Grantový program: VEGA 1/0751/12
  Doba riešenia: 2012 – 2014
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Gabriela Mojžišová, PhD.
   
 6. Názov projektu: Interakcia nutričných a genetických faktorov v patogenéze vývoja metabolického syndrómu v rómskej a majoritnej populácii Východoslovenského regiónu
  Grantový program: VEGA 1/0456/11
  Doba riešenia: 2011 – 2013
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darina Petrášová, PhD..
   
 7. Názov projektu: Modulácia ekosystému tráviaceho traktu a metabolického statusu probiotickými a bioaktívnymi látkami v prevencii chronických chorôb
  Grantový program: VEGA 1/0372/10
  Doba riešenia: 2010 – 2012
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 8. Názov projektu: Protinádorové účinky organokovových zlúčenín
  Grantový program: VEGA 1/0296/10
  Doba riešenia: 2010 – 2012
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Gabriela Mojžišová, PhD.
   
 9. Názov projektu: Biomodulácia biologických bariér tráviaceho traktu a ich obranných mechanizmov v prevencii civilizačných chorôb
  Grantový program: AV 4/0028/07
  Doba riešenia: 2007 – 2009
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 10. Názov projektu: Rizikové faktory pre metabolický syndróm v rómskej a majoritnej populácii Východoslovenského regiónu
  Grantový program: VEGA 1/4232/07
  Doba riešenia: 2007 – 2009
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darina Petrášová, PhD.
   

Projekty UPJŠ

 1. Názov projektu: Podpora lepšieho pochopenia črevného mikrobiómu človeka s cieľom vyvinúť nové stratégie prevencie a liečby rakovinových ochorení v strednej Európe, ktoré sú založené na báze modulácie mikrobiómu
  Grantový program: VVGS-2018-890
  Doba riešenia: 1.7.2018 – 30.6.2019
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Monika Kvaková
   
 2. Názov projektu: Pokročilá molekulárno-biologická charakterizácia probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 s protizápalovými a protinádorovými účinkami
  Grantový program: Vnútorný vedecký grantový systém VVGS-2016-274
  Doba riešenia: 2017
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 3. Názov projektu: Obezita v patogenéze jednotnej choroby dýchacích ciest
  Grantový program: Grantový systém doktorandov 7/GSD/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Veronika Benetinová
   
 4. Názov projektu: Závislosť medzi zastúpením PNMK a pomerom LBP/sCD 14 v krvnom sére pacientiek s karcinómom prsníka
  Grantový program: Grantový systém doktorandov 15/GSD/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jozef Kuzma
   
 5. Názov projektu: Vplyv omega-3 PNMK na antioxidačný status organizmu
  Grantový program: Grantový systém študentov ŠVOČ 3/GSŠ/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: Pavla Pavelicová
   
 6. Názov projektu: Apo A-I a Apo B ako významný prediktor KVO
  Grantový program: Grantový systém študentov ŠVOČ 4/GSŠ/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: Patrik Kováč
   
 7. Názov projektu: Lipidový metabolizmus a profil mastných kyselín v modeli aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu
  Grantový program: Grantový systém študentov ŠVOČ 5/GSŠ/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: Ivana Compeľová
   
 8. Názov projektu: Modulácia metabolických procesov prasiat pomocou probiotických mikroorganizmov a polynenasýtených mastných kyselín
  Grantový program: Grantový systém študentov ŠVOČ 6/GSŠ/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: Mária Stachová
   
 9. Názov projektu: Vplyv omega-3 PNMK na lipidy krvnej plazmy
  Grantový program: Grantový systém študentov ŠVOČ 7/GSŠ/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: Juliána Petrovajová
   
 10. Názov projektu: Porovnanie príjmu rastlinných a živočíšnych zdrojov omega-3 PNMK na metabolizmus omega-6 a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín
  Grantový program: Grantový systém študentov ŠVOČ 11/GSŠ/2016
  Doba riešenia: 2016
  Zodpovedný riešiteľ: Nicolette Zavillová
   
Posledná aktualizácia: 12.02.2020