UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká a odborná činnosť

Práce riešené v aktuálnom akademickom roku

Lekárska fakulta

 1. Téma práce: Štúdium zloženia ľudského črevného mikrobiómu a jeho experimentálna modulácia s využitím modelu gastrointestinálneho traktu - SHIME®
  Študent: Anton Panda, Ivana Lukáčová (LF UPJŠ)
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 2. Téma práce: Transplantácia fekálnej mikrobioty v terapii črevných zápalových chorôb
  Študent: Tímea Kónyová (LF UPJŠ)
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.

Ukončené práce

Lekárska fakulta

 1. Téma práce: Porovnanie rastlinných živočíšnych zdrojov polynenasýtených mastných kyselín na zastúpenie mastných kyselín v krvnej plazme
  Študent: Gabriel Lipčei, Nicolette Zavillová, Petra Vašková, František Lompart, Filip Zavilla – 3. miesto v Teoretickej a predklinickej sekcii
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 2. Téma práce: Lipidový metabolizmus a profil mastných kyselín v modeli aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu
  Študent: Nicolette Zavillová, Mária Stachová, Dominika Šarišská, Patrik Kováč, Marianna Galiková, Marianna Sendrejová
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 3. Téma práce: Vplyv omega-3 mastných kyselín na lipidy krvnej plazmy
  Študent: Petra Vašková, Juliana Petrovajová, Pavla Pavelicová
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 4. Téma práce: Aterogénny index plazmy v skupine študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
  Študent: Dominika Šarišská
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 5. Téma práce: Kardiovaskulárne a metabolické riziko metabolického syndrómu u skupiny mladých ľudí a jeho vplyv na ich sociálno-ekonomický stav
  Študent: Eva Kuffová
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 6. Téma práce: Účinok potenciovaných probiotík na zloženie mastných kyselín, enzymatickú aktivitu a rast odstavených prasiat
  Študent: Mária Stacková
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 7. Téma práce: Integrita črevnej bariéry pri experimentálne indukovanej kolitíde
  Študent: Roshni Thakrar
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 8. Téma práce: Hypolipidemické účinky omega-3 PNMK
  Študent: Kocúrová Soňa, Kuffová Eva, Šlebodová Katarína, Medvecký Dávid, Petrovajová Juliana
  Školiteľ: RNDr. Rastislav Salaj, PhD., RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.

Prírodovedecká fakulta

 1. Téma práce: Desaturázy polynenasýtených mastných kyselín
  Študent: Veronika Adamkovičová
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 2. Téma práce: Aterogénny index plazmy ako prediktor srdcovo-cievnych ochorením
  Študent: Dominika Frisová
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   

Viac informácií o Študentskej vedeckej odbornej činnosti nájdete na tomto odkaze.

Posledná aktualizácia: 26.02.2018