UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konzultačné hodiny

Letný semester akademického roka 2016/2017

Meno pracovníka Deň Čas
MVDr. Alojz Bomba, DrSc. Utorok 10.00 – 11.30
RNDr. Anna Chmelárová, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
Mgr. Ľuboš Ambro, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
RNDr. Izabela Bertková, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
RNDr. Zuzana Guľašová, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
MVDr. Emília Hijová, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
MVDr. Gabriela Mojžišová, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
MVDr. Ladislav Strojný, PhD. Utorok 10.00 – 11.30
RNDr. Jana Štofilová, PhD. Utorok 10.00 – 11.30

 

Odporúčame kontaktovať príslušného pracovníka vopred emailom alebo telefonicky.

Posledná aktualizácia: 03.02.2017