UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácie o predmetoch a podmienkach ich absolvovania

Ústav experimentálnej medicíny v aktuálnom akademickom roku nezabezpečuje výučbu.

 

Posledná aktualizácia: 03.03.2017