UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Záverečné práce riešené v aktuálnom akademickom roku

Informácie o riešených doktorandských dizertačných prácach sú uvedené v sekcii Výskum – Doktorandské práce.

Diplomové práce

 1. Téma práce: Využitie fágovej terapie v liečbe črevných zápalových chorôb
  Študent: Natália Krempaská
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 2. Téma práce: Úloha endogénnych a exogénnych faktorov pri rozvoji črevných zápalových chorôb
  Študent: Michaela Krzysiková
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 3. Téma práce: Rekombinantné probiotiká - možné vektory pre cielenú vakcináciu a liečbu črevných zápalových chorôb
  Študent: Alžbeta Korenková
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 4. Téma práce: Vplyv dysbiózy črevnej mikrobioty na rozvoj chorôb tráviaceho traktu (teoretická práca)
  Študent: Nikola Harmadiová (LF UPJŠ)
  Školiteľ: RNDr. Izabela Bertková, PhD.
   
 5. Téma práce: Transplantácia fekálnej mikrobioty a využitie prospešných mikroorganizmov v terapii chorôb (teoretická práca)
  Študent: Tímea Kónyová (LF UPJŠ)
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 6. Téma práce: Vplyv vlákniny na črevnú mikroflóru a imunometabolické funkcie (teoretická práca)
  Študent: Martina Fečová (LF UPJŠ)
  Školiteľ: MVDr. Emília Hijová, PhD.
   
 7. Téma práce: Mikrobiota a črevná bariéra pri idiopatických črevných zápaloch
  Študent: Diana Dianisová (LF UPJŠ)
  Školiteľ: RNDr. Jana Štofilová, PhD.
   

 

Posledná aktualizácia: 12.12.2018