UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Obhájené záverečné práce

Informácie o obhájených doktorandských dizertačných prácach sú uvedené v sekcii Výskum – Doktorandské práce.

Diplomové práce

 1. Téma práce: Simulátory ľudského gastrointestinálneho traktu pre štúdium ľudského črevného mikrobiómu
  Študent: Anton Panda (LF UPJŠ) – obhájené 2018
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 2. Téma práce: Polynenasýtené mastné kyseliny pri chronických ochoreniach (experimentálna páca)
  Študent: Petra Vašková (LF UPJŠ) – obhájené 2018
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 3. Téma práce: Význam aplikácie probiotík onkologickým pacientom
  Študent: Veronika Briešková (LF UPJŠ) – obhájené 2018
  Školiteľ: RNDr. Jana Štofilová, PhD.
   
 4. Téma práce: Charakterizácia genómu nového probiotického izolátu Lactobacillus plantarum
  Študent: Bc. Dominika Bilá (PF UPJŠ) – obhájené 2018
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.
   
 5. Téma práce: Protinádorový účinok polynenasýtených mastných kyselín na humánnu bunkovú líniu adenokarcinómu hrubého čreva
  Študent: Bc. Miriam Sanetríková (PF UPJŠ) – obhájené 2018
  Školiteľ: RNDr. Jana Štofilová, PhD.
   
 6. Téma práce: Desaturázy polynenasýtených mastných kyselín
  Študent: Bc. Veronika Adamkovičová (PF UPJŠ) – obhájené 2017
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 7. Téma práce: Aterogénny index plazmy ako prediktor srdcovo-cievnych ochorení. Experimentálna práca
  Študent: Bc. Dominika Frisová (PF UPJŠ) – obhájené 2017
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 8. Téma práce: Probiotiká a prebiotiká v detskom veku
  Študent: Adriána Olexová (LF UPJŠ) – obhájené 2017
  Školiteľ: MVDr. Emília Hijová, PhD.
   
 9. Téma práce: Vplyv pomeru omega-6 a omega-3 PNMK na obezitu, lipidový profil a vybrané markery kardiovaskulárnych ochorení. Experimentálna práca
  Autor: Juliána Petrovajová – obhájené 2016
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   

 10. Téma práce: Metabolické cesty omega-6 a omega-3 PNMK
  Študent: Bc. Štefánia Pastoreková – obhájené 2016
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   

 11. Téma práce: Efektívne mikroorganizmy a prírodné bioaktívne substancie v prevencii a liečbe kolitídy
  Autor: Karin Ďurčanská – obhájené 2016
  Školiteľ: MVDr. Emília Hijová, PhD.
   
 12. Téma práce: Výživa v prevencii chronických chorôb
  Autor: Patrik Nagy – obhájené 2016
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 13. Téma práce: Možnosti zvýšenia účinnosti probiotík v prevencii a liečbe chorôb
  Autor: Ľudovít Veselý – obhájené 2014
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 14. Téma práce: Tukové tkanivo a perspektívy využitia adipocytokínov v liečbe diabezity
  Autor: Jana Štelmachová – obhájené 2014
  Školiteľ: RNDr. Darina Petrášová, PhD.
   
 15. Téma práce: Ateroskleróza – závažné civilizačné ochorenie v 21. storočí
  Autor: Zuzana Kaľavská – obhájené 2014
  Školiteľ: RNDr. Judita Koprovičová, PhD.
   
 16. Téma práce: Dyslipidémia ako významný potenciálny rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení
  Autor: Marek Ferčák – obhájené 2014
  Školiteľ: RNDr. Judita Koprovičová, PhD.
   
 17. Téma práce: Ateroskleróza a rizikové faktory jej vzniku
  Autor: Lenka Derevjaniková – obhájené 2014
  Školiteľ: RNDr. Judita Koprovičová, PhD.
   
 18. Téma práce: Úloha antioxidantov v bunkových a molekulových mechanizmoch ontogenézy aterosklerózy (teoretická práca)
  Autor: Jozef Senaj – obhájené 2014
  Školiteľ: RNDr. Anna Chmelárová, PhD.
   
 19. Téma práce: Metabolický syndróm a kardiovaskulárne riziká u mladých ľudí
  Autor: Eva Kuffová – obhájené 2014
  Školiteľ: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
   
 20. Téma práce: Využitie prebiotík v liečbe a prevencii civilizačných ochorení
  Autor: Veronika Dzurová – obhájené 2013
  Školiteľ: MVDr. Emília Hijová, PhD.
   
 21. Téma práce: Bioaktívne substancie naturálneho pôvodu v prevencii kolorektálneho karcinómu
  Autor: Daniela Schreierová – obhájené 2012
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 22. Téma práce: Nové rizikové faktory pre kardiometabolické riziko s dôrazom na abdominálnu obezitu
  Autor: Ivana Dezsoová – obhájené 2012
  Školiteľ: RNDr. Darina Petrášová, PhD.
   
 23. Téma práce: Interakcie probiotických mikroorganizmov a polynenasýtených mastných kyselín
  Autor: Zuzana Boršošová – obhájené 2012
  Školiteľ: MVDr. Ladislav Strojný, PhD.
   
 24. Téma práce: Modulácia ekosystému tráviaceho traktu probiotickými mikroorganizmami na modeli chemicky indukovanej karcinogenézy
  Autor: Martina Prieložná – obhájené 2012
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   
 25. Téma práce: Vplyv probiotických mikroorganizmov na črevný ekosystém
  Autor: Albína Fulopová – obhájené 2011
  Školiteľ: MVDr. Ladislav Strojný, PhD.
   
 26. Téma práce: Vzťah nadváhy, obezity a hyperlipidémie u ľudí z hľadiska rizika pre srdcovo-cievne ochorenia
  Autor: Dominika Danková – obhájené 2011
  Školiteľ: RNDr. Judita Koprovičová, PhD.
   
 27. Téma práce: Cytokíny a endoteliálna funckcia u pacientov s metabolickým syndrómom
  Autor: Juraj Semančík – obhájené 2011
  Školiteľ: RNDr. Darina Petrášová, PhD.
   
 28. Téma práce: Metabolické účinky endokanabinoidného systému a ovplyvnenie kardiometabolického rizika u obéznych jedincov
  Autor: Eva Joppová – obhájené 2011
  Školiteľ: RNDr. Darina Petrášová, PhD.
   
 29. Téma práce: Metabolické účinky endokanabinoidného systému
  Autor: Lukáš Dorčák – obhájené 2011
  Školiteľ: RNDr. Darina Petrášová, PhD.
   
 30. Téma práce: Modulácia ekosystému tráviaceho traktu biotechnologickými a naturálnymi látkami z hľadiska prevencie chorôb
  Autor: Elena Gadžová – obhájené 2010
  Školiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
   

 

Posledná aktualizácia: 12.10.2018