UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.   VoIP: (+421 55) 234 3461
 
Zástupca prednostu:
RNDr. Izabela Bertková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3266
 
Sekretárka:
Oľga Cisková   VoIP: (+421 55) 234 3430
 
Výskumní pracovníci:
Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3469
RNDr. Zuzana Guľašová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3225
RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3225
MVDr. Emília Hijová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3463
RNDr. Anna Kamlárová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3265
RNDr. Monika Kvaková   VoIP: (+421 55) 234 3265
MVDr. Gabriela Mojžišová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3463
MVDr. Ladislav Strojný, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3459
RNDr. Jana Štofilová, PhD. (MD)
 
Laboranti:
Marta Fenčáková  
Zlatica Francová  
 
Všeobecný administratívny pracovník:
Monika Vaňková   VoIP: (+421 55) 234 3430
 
Ďalší zamestnanec:
Gabriela Šafráneková  
 
Interní doktorandi:
RNDr. Veronika Benetinová   VoIP: (+421 55) 234 3265
Mgr. René Link   VoIP: (+421 55) 234 3469
MUDr. Ivana Lukáčová   VoIP: (+421 55) 234 3225
Posledná aktualizácia: 30.07.2020