Prejsť na obsah

Ústav všeobecného lekárstva

0minút, 33sekúnd
Kalanin s.r.o.
Rastislavova 45, 040 01 Košice
English version
 

Terajší Ústav všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Kalanin, s.r.o. bol zriadený v roku 2016 rozhodnutím AS UPJŠ LF. Zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetu Všeobecné lekárstvo a Odborná prax zo všeobecného lekárstva v piatom a šiestom ročníku štúdia medicíny a General Medicine 5th year. Na ústave sa realizuje postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo. Ústav všeobecného lekárstva poskytuje komplexnú všeobecnú ambulantnú starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých.


Študuj na UPJŠ