UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zlatá promócia 2017

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – Lekárska fakulta plánuje na deň 20. október 2017 „ZLATÚ PROMÓCIU“ absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1966 a 1967.

Týmto si dovoľujem požiadať absolventov uvedených rokov o zaslanie kontaktných údajov formou nižšie priloženej návratky najneskôr do 31. mája 2017 na adresu:

                   Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
                   Študijné oddelenie
                   Trieda SNP 1
                   040 11 Košice

Pozvánky budú zaslané prihláseným účastníkom.

Teším sa na stretnutie s Vami.

                                                                        prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
                                                                                     dekan fakulty

 

Návratku si môžete stiahnuť tu.

Posledná aktualizácia: 18.01.2017