UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

1 Deň vysokoškoláka na UPJŠ

Milé študentky a milí študenti stredných škôl,

určite ste už počuli o Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. My na univerzite zastávame názor, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Preto Vás srdečne pozývame na akademickú pôdu UPJŠ v Košiciach v dňoch 24. a 25. mája 2022, aby ste videli, ako to na našej univerzite vyzerá, a aby ste si na vlastnej koži zažili jeden deň vysokoškoláka.  

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, semináre či cvičenia na špecializovaných pracoviskách Prírodovedeckej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty či Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.

Výber študijného odboru, predmetu či fakulty je na vás ako budúcich vysokoškolákoch. V prípade, že ešte nie ste rozhodnutí, čo by ste v budúcnosti chceli študovať, pripravili sme si pre vás sériu zaujímavých prednášok s témami, ktoré sa dotýkajú nás všetkých:

1. INTERNET - DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN 
    RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (Tím pre riešenie bezpečnostných incidentov UPJŠ)
    24.5.2022 o 8.30 hod.
2. ČLOVEK, TVOR EKO-LOGICKÝ
    RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.  (Rada strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita)
    24.5.2022 o 10.00 hod.
3. OVER SI FAKTY S UPJŠ FILOZOFICKOU FAKULTOU
    doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., Mgr. Peter Getlík, PhD. (Filozofická fakulta)
    25.5.2022 o 8.30 hod.
4. 4 KROKY K VÝBERU VYSOKEJ ŠKOLY
    Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. (Univerzitné poradenské centrum - UNIPOC)
    25.5.2022 o 10.00 hod.

Z dôvodu obmedzenej kapacity prednáškových, ale najmä seminárnych miestností a laboratórií vás, prosíme, aby ste sa vopred prihlásili na konkrétne predmety, ktoré chcete absolvovať prostredníctvom portálu: „PRIHLÁSIŤ SA NA  AKTIVITU“.
 
Po prihlásení do portálu budete mať prehľad predmetov a študijných programov, ktoré jednotlivé fakulty a ústav ponúkajú. V prípade naplnenia kapacity predmetu bude prihlasovanie pozastavené, preto určite neváhajte s výberom. Naopak v prípade veľmi nízkeho záujmu o predmet bude táto aktivita zrušená a prihláseným študentkám a študentom poskytneme náhradný program.

 DÔLEŽITÉ DÁTUMY:
Prihlasovať sa na vybrané predmety môžete v termíne: DO 20.05.2022, 12:00 hod.
Doplňovacie prihlasovanie: upresníme a oznámime podľa potreby


Harmonogram podujatia na jednotlivých fakultách:

 
Medzi jednotlivými prednáškami, seminármi a cvičeniami budete mať určite priestor na občerstvenie a presun medzi univerzitnými pracoviskami.
 
Tešíme sa na Vašu návštevu, budúci vysokoškoláci.

Vyučujúci UPJŠ 

 

Posledná aktualizácia: 27.05.2022