UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Denný IT tábor

Si žiakom druhého stupňa základnej školy? Láka Ťa svet IT sféry? Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Počas tábora nazrieš do laboratórií u nás na UPJŠ a ukážeme Ti aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Tešíme sa na teba!

DENNÝ IT TÁBOR SA USKUTOČNÍ V DVOCH TURNUSOCH:

  1. Turnus - 01.08. - 05.08.2022 - Pre žiakov 5 - 6. ročníka základných škôl a ekvivalentov osemročných gymnázií – prihlasovanie
  2. Turnus - 08.08. - 12.08.2022 - Pre žiakov 7 - 9. ročníka základných škôl a ekvivalentov osemročných gymnázií – prihlasovanie

Tábor počas 5 dní bude rozdelený na dopoludňajšiu a odpoludňajšiu časť. Program bude pozostávať z 5 častí venovaných Informatike, robotika, respektíve programovanie web stránok. Zvyšných  5 častí  je venovaných vždy jednej z prírodných vied (Geografia, Chémia, Fyzika, Biológia), respektíve matematike.

Denný IT tábor sa koná pod záštitou IT Akadémie.

Viac informácií emailom: beata.feckova@upjs.sk
 

Posledná aktualizácia: 27.06.2022