UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Zážitkové sprevádzanie

Počas mesiacov jún, júl, august ponúkame možnosť zážitkového sprevádzania v exteriéri botanickej záhrady pre skupinové exkurzie (max. 25 účastníkov).

Botanikiáda 2018

Vážení učitelia, milí žiaci, priaznivci projektu , začíname s prípravami deviateho ročníka...