UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

2016

Pozvánka na výstavu Včelárstvo

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov ZO Košice a MIMI farmou usporiada výstavu od 4. - 20.11.2016...

Hľadáme múzy v Botanickej záhrade

Letný festival tvorivosti a relaxu, zábavný program pre deti, mobilné ihriská, vozenie na poníkoch, celodenná tvorivá dielňa, maľovanie na tvár ...

Siedmy ročník projektu Botanikiáda

Regionálne kolo sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch 4., 11. a 18. mája 2016. Zúčastnilo sa na ňom 105 učiteľov a 209 žiakov.