UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

2017

Zážitkové sprevádzanie

Počas mesiacov jún, júl, august ponúkame možnosť zážitkového sprevádzania v exteriéri botanickej záhrady pre skupinové exkurzie (max. 25 účastníkov).

Oznam

BZ UPJŠ v Košiciach hľadá študentov - záujemcov na sprevádzanie exkurzií  v expozičných skleníkoch počas mesiacov máj a jún...