UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

2018

Oznam

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu fotografiu exotického motýľa bude uverejnené v priebehu budúceho týždňa.
Za pochopenie ďakujeme!

Oznam

Tropický skleník Viktória bude od 9.5. do 17. 5. 2018 uzavretý...

Pozvánka

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva záujemcov na Deň otvorených dverí - jarnú časť, ktorý sa uskutoční 11. 5. 2018...

Oznam

BZ UPJŠ v Košiciach hľadá študentov - záujemcov na sprevádzanie exkurzií v expozičných skleníkoch počas mesiacov máj a jún...

Oznam

Uzatvorené expozičné skleníky od 12. do 22. februára 2018...